วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม POS2U

วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม POS2U
Step1 ท่านสามารถทำการขอใบเสนอราคาได้โดยระบุรายละเอียดโปรแกรมหรือสินค้าที่ต้องการได้ที่หน้าเว็บ หรือนัดสาธิตเพื่อดูการทำงานของโปรแกรมได้ฟรี! ค่ะ
Step2 เมื่อท่านต้องการใช้โปรแกรม POS2U ให้ท่านทำการสมัครสมาชิกกับ POS2U โดย คลิกที่นี้ เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการชำระเงินค่าโปรแกรมหรือสินค้าได้ตามใบเสนอราคาที่ได้ขอมาค่ะ จากนั้นให้ โทรมาแจ้งรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ 080-562-6341 , 089-458-5255 หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทีอีเมล pos2u.th@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อนามสกุล , อีเมล์ , เบอร์โทร , จำนวนเงิน , ธนาคาร , สาขาต้นทาง , วันที่โอน
Step3 เมื่อท่านแจ้งการชำระเงินแล้ว ทางเราจะทำการนัดกับท่านเพื่อทำการสอนการใช้งานโปรแกรม 1 ครั้ง(ในพื้นที่กทม-ปริมลฑล ที่หน้าร้าน,ต่างจังหวัด ผ่านระบบ remote computer) และเมื่อท่านได้รับการสอนการใช้งานแล้ว ท่านจะต้องทำการ setup ค่าเริ่มต้นต่างๆ เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ดั้งนี้
    3.1 ทำการตั้งค่าหน้าร้าน
    3.2 ทำการเพิ่มผู้จัดจำหน่าย(ถ้ามี)
    3.3 ทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าเข้าระบบ
    3.4 ทำการเพิ่มรายการสินค้าเข้าระบบ ในกรณีที่จะใช้บาร์โค้ดจากระบบ POS2U ให้ทำการปริ้นบาร์โค้ดออกมาและนำไปติดที่รายการสินค้าด้วยค่ะ
Step4 เมื่อท่านทำการ setup ค่าเริ่มต้นของระบบหมดแล้ว ให้ท่านแจ้งมาที่เราผ่านทางที่อีเมล์หรือทางโทรศัทพ์ ทางเราจะทำการนัดท่านเพื่อส่งอุปกรณ์ pos ไปติดตั้งให้ที่หน้าร้านค้า(กทม-ปริมลฑล) ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์(ems) และทำการติดตั้งผ่าน remote computer ค่ะ
Step5 เมื่อท่านได้ทำการ setup ค่าเริ่มต้นของระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ pos ต่างๆ แล้วท่านสามารถเปิดระบบให้ใช้งานได้ทันทีค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-562-6341 , 089-458-5255 ทุกวัน