โฟสต์ทูยูช็อป (POS2U)

เลขที่ 148/1028 ซ.รามคำแหง 190
ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อ ฝ่ายขาย 080-562-6341
ติดต่อ ฝ่ายบริการ 089-458-5255
E-mail:pos2u.th@gmail.com

บริการของเรา / Services POS2U

     POS2U คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโปรแกรมขายหน้าร้าน POS แบบครบวงจรที่มีพร้อม ฮาร์ดแวร์ POS และซอฟต์แวร์ POS ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย มีการรับประกันหลังการขาย ซึ่งเหมาะกับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

บริการหลังการขาย โปรแกรมขายหน้าร้าน POS
 • บริการปรึกษาการใช้งานโปรแกรมทางโทรศัพท์ ทุกวันในเวลาทำงาน
 • บริการแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมโทรศัพท์ ทุกวันในเวลาทำงาน
 • บริการ Remote Service เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม ทุกวันในเวลาทำงาน
 • บริการ On Site เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม
การจัดส่งอุปกรณ์ POS และค่าจัดส่ง
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ส่งสินค้า 1 วัน ในวันทำการ (กรณีมีสินค้า)
 • ช่องทางการจัดส่ง
  • โดยนัดรับสินค้า ชำค่าสินค้าปลายทาง
  • ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  • โดยพนักงานส่งของ สำหรับสินค้าที่สามารถส่งทางรถจักรยานยนต์ได้เท่านั้น ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง
 • อัตราค่าจัดส่งสินค้า ฟรีค่าจัดส่ง ช่วงโปรโมชั่นนี้เท่านั้น
ต่างจังหวัด
 • ส่งสินค้าในวันถัดไป ในวันทำการ (กรณีมีสินค้า)
 • ช่องทางการจัดส่ง
  • ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  • ทางบริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสะดวกรับ เช่น รถทัวร์ หรือ ไปรษณีย์ เป็นต้น ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี
 • อัตราค่าจัดส่งสินค้า จะแจ้งค่าขนส่งให้ทราบก่อนส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ ,บริษัทขนส่ง
ระยะเวลาในการรับสินค้า
 • ทางไปรษณีย์ สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วน EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ และสำหรับการส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 • ทางขนส่ง สำหรับการส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเร็วในวันรุ่งขึ้น หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ
การตรวจรับสินค้า

เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้า ให้ท่านตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุสินค้า หากกล่องบรรจุสินค้าชำรุด ฉีกขาดจากการขนส่ง กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที ถ้าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งให้ผู้ที่ส่งสินค้าทราบ โดยไม่ต้องเซ็นต์ชื่อรับสินค้านั้น และแจ้งกลับมา ภายในวันที่ท่านรับสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันหลังการขายอุปกรณ์ POS

      สินค้ามีการรับประกันตามระยะเวลาที่ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะมีการรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะมีสินค้าบางชนิดที่มีการรับประกันน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 15 วัน และเกิดปัญหาจากความผิดพลาดจาก ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ทั้งนี้สินค้าที่นำมาเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่และไม่มีตำหนิ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้ ตรวจสอบก่อน

ข้อยกเว้นการรับประกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย เคยถูกซ่อมมาโดยช่างที่ไม่ชำนาญ หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนด จากโรงงาน
 • การเคลื่อนย้ายขนส่ง, การติดตั้งในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ถูกน้ำ, ฟ้าผ่า, ไฟแรงสูง, แผ่นดินไหว, หรือใช้แรงดันไฟฟ้า ที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ความเสียหายเกิดจากการจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดอุบัติเหตุแกเครื่อง เช่น เครื่องกระแทกทำให้เครื่องเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงลงไปทำความเสียหาย
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณ Internet ADSL ภายนอกเครื่อง
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับ Software ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดหา หรือ ความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากไวรัส
ค่าใช้จ่ายกรณีเมื่อหมดประกัน
 • ค่าบริการ Onsite Service ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งละ 1,000 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
 • กรณีส่งสินค้ามาซ่อม หรือต่างจังหวัด คิดค่าบริการตรวจซ่อมครั้งละ 600 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง