* เพื่อเป็นหลักฐานและความรวดเร็วในการตรวจสอบ รูปภาพ (gif,png ,jpg,jpeg)